Depilacja woskiem

depilacja woskiem

Depilacja woskiem Bydgoszcz

Depilacja woskiem pozwala na usuwanie owłosienia na dłuższy okres czasu. Depilacja tą metodą usuwa łodygę włosa pozostawiając nienaruszony korzeń. Stosowanie wosku pozwala depilować wszystkie części ciała i daje znakomite efekty. Depilacja: nóg, bikini, okolic bikini, brwi, wąsiki, ręce i dłonie, kark, pośladki, szyję, policzki.

Kosmetyczka do depilacji stosujemy wosk kremowy o niskiej temperaturze topnienia (37-38 stopni), który za sprawą specjalnych składników takich jak: mika, dwutlenek tytanu, oliwa z oliwek, łagodzi podrażnienia i działa antyseptycznie. Wosk ten nie powoduje oparzeń skóry, można stosować go do depilacji skóry skłonnej do rozszerzania naczynek i w przypadku skóry z delikatnie rozszerzającymi się naczynkami (przy mocno rozszerzonych naczynkach lub żylakach należy zrezygnować z zabiegu).

Depilacja woskiem – na czym polega i czy jest skuteczna?

Efekt depilacji - gładka, miła w dotyku skóra utrzymuje się ok. 3-4 tygodni, w zależności od tego jak szybko rosną włoski, a odrastające włoski są delikatniejsze. Po 3 tygodniach włosy zaczynają być widoczne a po 4 tygodniach zabieg należy powtórzyć. U osób o słabym, jasnym owłosieniu efekt utrzymuje się dłużej.

Jak należy się przygotować do depilacji woskiem?

Aby depilacja była skuteczna, włoski powinny mieć odpowiednią długość. Nie mogą one być za krótkie, gdyż mogą nie przykleić się do wosku, co sprawi że nie będziemy mogli ich usunąć. Jeśli natomiast włoski będą za długie zabieg będzie mniej komfortowy. Odpowiednia długość to ok. 1 cm.

Czy woskiem można wydepilować wszystkie miejsce na ciele?

Zapraszamy na depilacje woskiem, depilację brazylijską, depilację Hollywood, depilację intymną.

Cena zabiegu
Czas trwania zabiegu
Wskazania

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu depilacji

 • Zabieg naj­le­piej wyko­ny­wać wtedy, gdy dłu­gość włosa wynosi: na koń­czy­nach ok. 6mm, na linii bikini i pod pachami ok. 10mm, na twa­rzy ok. 4mm
 • Należy pamię­tać, że depi­la­cji nie wyko­nu­jemy bez­po­śred­nio po opalaniu
 • Depi­la­cji nie wyko­nu­jemy także bez­po­śred­nio po bal­sa­mo­wa­niu ciała (im bar­dziej sucha skóra, tym lep­sza przy­czep­ność wosku).
 • Z uwagi na podraż­nie­nie skóry zaleca się wypró­bo­wa­nie na nie­wiel­kim jej obsza­rze, czy bal­samy lub kremy zasto­so­wane bez­po­śred­nio po depi­la­cji nie powo­dują jakiś obja­wów aler­gicz­nych itp.
Przeciwwskazania
 • Cukrzyca
 • Zapa­le­nie żył
 • Żylaki
 • Stany zapalne i ropne skóry
 • Cho­roby skóry (łusz­czyca) i zmiany skórne (obrzęki, bli­zny)
 • Epi­lep­sja
 • Ubytki naskórka i rany na skó­rze (w miej­scach depi­la­cji)
 • Słaba krze­pli­wość krwi
 • Stany gorącz­kowe
 • Stwier­dzone uczu­le­nie na wosk
 • Ciąża
 • Lecze­nie pochod­nymi kwasu wita­miny A i do sze­ściu mie­sięcy po jego zakończeniu
Zalecenia pozabiegowe
 • Po wyko­na­nej depi­la­cji skóra na któ­rej była prze­pro­wa­dzona depi­la­cja może być podraż­niona, zaczer­wie­niona, ale wszel­kie objawy zni­kają do 24 godzin po zabiegu
 • Należy pamię­tać, aby przez 24 godziny po depi­la­cji nie nara­żać skóry na dzia­ła­nie pro­mieni UVA (nie wysta­wiać skóry na słońce i nie opa­lać w solarium)
 • W dniu zabiegu nie wska­zane jest korzy­sta­nie z basenu
 • W dniu zabiegu nie wska­zane jest sto­so­wa­nie innych inwa­zyj­nych pre­pa­ra­tów na oko­lice w któ­rych wyko­ny­wana była depilacja